ताईस्यालाई एस एल सि सम्मको पढाईमा लाग्ने खर्च नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतारले हेर्ने भएको छ ।

Recent Videos